От 70 – те години на миналия век инсектицида амитраз се използва в пчеларството срещу паразита Varroa destructor. Масовото му използване в края на миналия век води до повишена устойчивост на акара. От много време е доказано резистентноста на акара към синтетичните акарациди. Въпреки, че амитраза е с голяма токсичност, доказано е, че след шестата година акарите повишават своята устойчивост и  техни индивиди оцеляват дори след директно пръскане.

След третиране с амитраз пчелните семейства изпадат в стрес, това отключва други заболявания, като аскосфероза гнилцови заболявания и др. Рязко спада съпротивителната сила на пчелите, защото отровата амитраз поразява и тях, много от по – възрастните пчели загиват. Това явление се наблюдава и при по силните препарати с активно вещество комафоз. За разлика от амитраза, активното вещество комафоз все още е разрешен влагането му в препаратите за пчели. Недопустимо е наличието на комафоз в производството на биологичен мед.

На базата на амитраз има създадени много препарати в сферата на пчеларството. В близкото минало : Варостат Р, Варостат Ф, Родовар Р, руските БИПИН, ТЕДА, АПИТАК и др.

В много държави в това число и Европейския Съюз амитраза е забранен за употреба като ВМП в сферата на пчеларството.

Защо се наложила тази забрана ? Доказано е, че амитраза предизвиква тежки екземи след попадане върху кожата на пчеларя.

Вкаран като течен разтвор в пчелния кошер, той акумулира във восъка и периода на разпад е в рамките на 4 – 5 години.

По същия начин действа и амитраза вкаран във вид на пушек.

Наличие на амитраз се откриват в меда, няколко години след употребата му. Доказано увеличаването на ракови заболявания при пчелари използващи този препарат. Не са и предпазени и консуматорите на мед и други пчелни продукти.

Има случаи на лабораторно откриване на амитраза дори в био мед, което е недопустимо.  и подлежи на санкции от страна на контролните органи.

В Република Сърбия, където амитраза е на   ,, почит ”, Съюза на пчеларите провежда кампания под наслов ,, Амитраза убива пчеларя ”.  В кампанията се разяснява вредното действие на препарата и ограничаването му в практиката. Разбира се, това е трудно начинание, защото от другата страна са производителите на препаратите с амитраз. Печалбите са огромни, а борбата с парите е трудна.

С какво да опазим пчелите от инвазията. Отговора е един : Използвайте щадящи средства, сменяйте препаратите, използвайте и ленти с продължително действие.

Материала е от Сръбски и Руски пчеларски издания.

АЛТЕРНАТИВА ВИЖТЕ ТУК

Разрешени препарати за пчели ВИЖТЕ ТУК