Инфо.

Поливар – Polyvar

74.00 лв.

POLYVAR (Поливар)

Ленти срещу Varroa destructor

Продуктът може да бъде закупен в аптеката.

Не се предлага онлайн.

За информация: 0888945455

Моля свържете се с нас за повече информация
Направете запитване

Сравни

Описание

POLYVAR / Поливар/- 74 лв.

Ленти срещу Varroa destructor
PolyVar yellow,Поли Вар
Ленти за борба с Varroa Destructor

1.Съдържание на активна субстанция и експициентите:
Жълти, пластмасови ленти с 15 отвора

2.Активна субстанция:
Една лента за пчелен кошер съдържа 275mg flumetrin(флуметрин)

3.Видове животни, за които е предназначен ВМП:
Медоносни пчели

4.Терапевтични показания:
За лечение на вароатоза при медоносни пчели, причинена от чувствителни към флуметрин акари Varroa Destructor.

5.Дозировка за всеки вид животно, метод и начин на прилагане:
За употреба в пчелни кошери. Поставят се на входа на кошера. За стандартен кошер се използват две ленти. Пчелите са изложени на въздействието на активната субстанция чрез директен контакт с лентата при влизане и излизане от кошера и индиректно, чрез социалните контакти в кошера. Активната субстанция не се изпарява.

6.Карентен срок:
Нула дни.

7.Съвети за правилно приложение:
Третирането трябва да започне скоро след медосбора и ваденето на меда,за да се осигури достатъчен период с летателна активност, добър терапевтичен ефект и здравословно зимуване на пчелите.третирането трябва да бъде приложено най-малко9 седмици преди края на лятната активност, но за не повече от 4 месеца. В случай, че акарите продължат да падат върху подложката през 9-те седмици, лечението трябва да продължи. По този начин лечението обикновено ще обхване критичния период на потенциално хоризонтално предаване на акара, например чрез кражби. Резултатът от лечението трябва да се следи, както е посочено в точка „Специални предупреждения“. Лентата за пчелен кошер се поставя на входа, така че пчелите да бъдат принудени да влизат и излизат само през отворите на лентата. Цялата повърхност и отворите на лентата не трябва да бъдат покривани, за да се осигури контакт на пчелите с лентата и вентилацията на кошера. Лентите са проектирани така, че да не се нарушава отстраняването на мъртвите пчели. Лентите не трябва да се режат. Опаковката съдържа само ленти за пчелни кошери, но в зависимост от типа на кошерите и размера на входа могат да бъдат необходими допълнителни материали като кабърчета , скоби, пирони, или дървени блокчета, за да се постави лентата. Лентата може да бъде поставена по различни начини отвътре или отвън на кошера. За кошери с широк вход могат да бъдат поставени две ленти в една редица (за кошери типове Boczonadi, Дадант, Deutsch normal, Лангстрот Simplex, Spaar-Kast и Zender). За кошери с малък вход, лентите могат да бъдат поставени перпендикулярно една над друга пред входа (за кошери типове Layens, A-Z).

8.Специални условия за съхранение на продукта:
Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места. Този ветеринарномедицински продукт на изисква никакви специални условия за съхранение. Да не се използва след изтичане срока на годност, посочен върху етикета и картона. Използвайте незабавно след отваряне на опаковката. Всеки остатък от продукта трябва да бъде изхвърлен.

9.Специални предупреждения:
Всички семейства в пчелина трябва да бъдат третирани едновременно. Продуктът трябва да се използва като част от цялостна програма за контрол на вароатоза. Като ефективен метод за намалява на риска от развитие на резистентност PolyVar Yellow, както и другите акарициди, не трябва да се използват в последователни години. Трябва да се прилага задължително редуване с продукти, съдържащи активни субстанции от други химични класове. В зависимост от регионалната ситуация на резистентност, може да бъде необходимо прекъсване за повече от една година. Тъй като флуметрин и tau-fluvalinate(тау-флувалинат) принадлежат към един и същ клас, те на са подходящи да бъдат редувани взаимно. Неправилната употреба на продукта може да повиши риска от развиване на резистентност и да доведе до неефективно лечение и загуба на семейства. Препоръчително е чувствителността към акарицида да се тества на регионално ниво. Това може да бъде направено например чрез биоанализи (изследване дали живите акари умират, когато са изложени на активната субстанция) или чрез молекулярен анализ чрез PCR (взимане на проби от мъртвите акари за изследване за наличие на гени на резистентност). При съществуващата резистентност към пиретроиди PolyVar Yellow не трябва да се прилага. При установена в миналото резистентност към пиретроиди може да се обмисли повторно тестване на настоящия статус на семейството, тъй като чувствителността може да бъде възстановена след няколко години. Необходима е летателна активност за излагане на въздействието на активната субстанция. При продължителни периоди на ниска летателна активност, например при неблагоприятни метеорологични условия, ефективността може да бъде намалена. Резултатът от лечението трябва да се следи с установени стандартни тестове като постоянен мониторинг на естествено падналите акари чрез лепкави подложки, или изследване степента на опаразитеност на 100 пчели, за да се реши дали е необходимо зимно третиране (например с оксалова киселина). Да не се използват повторно употребявани вече ленти пчелни кошери.

Специални предпазни мерки за животни при употребата на продукта:
След монтиране на продукта, пчелите може да образуват струпвания на входа на кошера в продължение на няколко часа, докато привикнат.при висока температура трябва да се осигури подходяща вентилация на кошера.
PolyVar Yellow не е изпитван през периода на изключително горещо време. Продуктът може да повлияе на вентилацията на кошера в степен, сравнима със стандартните ограничители на входа, поради което трябва да бъде временно отстранен, ако е необходимо.
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт:
Торбичката с ленти за пчелни кошери трябва да се пази във вътрешната опаковка до момента на употреба.
След поставянето на лентите за пчелни кошери, ръцете трябва да се измиват със студена вода.
Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:
Не са известни.
Да не се използва едновременно с други акарициди срещу вароатоза.
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):
Поради естеството на лентите за пчелни кошери, предозирането е невъзможно и не се очакват признаци на предозиране.
Несъвместимости:
Не са известни.
Специални мерки за унищожаване на неизползвания продукт или остатъците от него, ако има такива:
Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъците от него, трябва да бъдат унищожени , в съответствие с изискванията на местното законодателство.
PolyVar Yellow (ленти или празни торбички) не трябва да бъде изхвърлян във водни басейни, тъй като това можа да бъде опасно за риби или други водни организми.

10.Допълнителна информация:
Пчелите са изложени на въздействието на активната субстанция чрез директен контакт с лентата (при влизане и излизане от кошера) и индиректно чрез социалните контакти в кошера. Активната субстанция не се изпарява.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Поливар – Polyvar“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *