Варостоп - Varostop

Препарата ВАРОСТОП е един от най прилаганите препарати от пчеларите в България. Активното вещество на препарата е FLUMETRIN, това е синтетичен пиретроид с много добро акарацидно действие. Лентите на препарата действат контактно срещу причинителя на вароатозата – Varroa Destructor. Активното вещество действа като парализира нервната система на акара.

Лентите се поставят в между рамките, като броя им зависи от силата на пчелното семейство за отводки и слаби семейства 2 ленти за силни и на два корпуса се поставят по 4 – ри ленти. Действието на лентите е 35 дни след този период ги извадете, не оставяйте лентите през зимата в кошерите.

Добре е препарата да не се използва по време на медосбора .

Варостопа е включен за субсидиране в Тригодишната програма за развитие на пчеларството .

Препарата може да бъде закупен от аптеката на Пчеларски център – южен ЕООД, издаваме фактури и другите съпътстващи документи .

За повече информация на тел : 0888945455

Д – р Пламен Стоянов